İŞLETME , LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1968 - 1969 / 1968 - 1969 Düzey
ISCED Kodu 34 Öğretim Türü
Eğitim Dili Turkish Kontenjan Ort 339
Yabancı Dil Yoktur.
Mesleki Eğitim Yoktur.
Kabul Koşulları * ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavlarına girmek ve TM-1 türü puana sahip olmak
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yoktur.
İş Birliği * Üniversitemizin tüm birimlerindeki öğrencilerine yönelik Yandal olanağı mevcuttur. *Çift Anadal Programı kabul koşulları: c) Fakültemiz Çift Anadal programına, diğer birimlerin İşletme Bölümleri hariç Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) TM1, MF1, MF2, MF3, MF4 puan türünde herhangi bir Lisans programına yerleşmiş olan öğrencilerin kabul edilecektir.
İş Birliği Olan *Fakültemizde Mühendislik Fakültesi, Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Hukuk Fakültesi'nden öğrenciler Çift Anadal ve Yandal Programında eğitim görmüşler ve görmektedirler. * Fakültemiz öğrencileri Mühendislik Fakültesi, İktisat Fakültesi, Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu, Edebiyat Fakültesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Çift anadal, Yandal eğitimi görmüşler ve görmektedirler.
Program Başkanı

Vizyon

İşletmecilik alanına uluslar arası standartlarda katkıda bulunan, yaratıcı, yenilikçi, disiplinlerarası çalışma yapabilen, çok kültürlü bireyler yetiştirmek.

Misyon

*Mezunlarının üstün yönetim ve girişim kabiliyetlerine sahip bireyler olarak yetişeceği yüksek kaliteli akademik programlar sunmak *İşletme Bilimine yönelik yeni akademik kaynaklar üretmek ve yaymak. *İş dünyasındaki profesyonellere yönelik, özellikle etkinlik ve üretkenlik arttırımını hedef alan yüksek kaliteli, yaşam boyu eğitim programları oluşturmak ve sunmak. * Öncelikle odaklandığımız nokta araştırma ve buna dayalı eğitim - öğretim uygulamalarıdır.

Kabul Koşulları

* ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavlarına girmek ve TM-1 türü puana sahip olmak

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.