Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

İstanbul Üniversitesi'nin Misyonu

Doğu ile Batıyı, geçmiş ile geleceği buluşturarak; ülkemize ve insanlığa yararlı bilgi üretmek ve yetkin bireyler yetiştirmek.

İstanbul Üniversitesi'nin Vizyonu

Evrensel düzeydeki eğitim ve araştırmalarıyla geleceği şekillendiren ve dünyada referans gösterilen bir üniversite olmak.

İstanbul Üniversitesinin Temel Değerleri

  • Bilimsellik ve araştırma odaklılık
  • Yenilikçilik, buluşçuluk ve girişimcilik
  • Kalite odaklılık ve sürdürülebilirlik
  • Etik ve evrensel değerlere uyum
  • Şeffaflık ve hesap verebilirlik
  • Toplumsal duyarlılık
  • Öğrenci odaklılık

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024