Ulusal/Uluslararası Değişim Olanakları

Uluslararası Akademik İlişkiler Birimi [UAİB]

Üniversitemizin ulusal ve uluslararası değişim faaliyetleri Uluslararası Akademik İlişkiler Birimi tarafından yürütülmektedir. Birim bünyesinde yer alan İkili-Çoklu İlişkiler, Erasmus, Mevlana ve Farabi Koordinatörlüklerinin sunduğu imkanlar aracılığıyla öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız ve idari personelimiz her yıl artan bir şekilde hareketlilik imkanlarından faydalanmaktadırlar.

Detaylı bilgi için: http://uaik.istanbul.edu.tr/
E posta: intacrel@istanbul.edu.tr

Adres: Beyazıt Yerleşkesi, 34452 Beyazıt/İstanbul
Tel: +90 212 440 00 51

İkili-Çoklu İlişkiler Koordinatörlüğü

İkili Çoklu İlişkiler Koordinatörlüğümüz uluslararası üniversite ve akademik kurumlarla işbirliği imkanı sunan protokollerin hazırlanmasından sorumludur. Bu çerçevede işbirliği antlaşmaları (MoU), ortak diploma programları ve öğrenci değişim protokollerinin hazırlanması konuları ile ilgilenir. Koordinatörlüğümüz ayrıca ikili anlaşmalar kapsamında gelen ve giden öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliklerini koordine etmektedir.

İstanbul Üniversitesi’nin çeşitli alanlarda 59 farklı ülkeden üniversite ile toplam 229 adet işbirliği antlaşması ve 4 ortak diploma programı bulunmaktadır. Ayrıca uluslararası 7 üniversite birliğine üyedir.

Detaylı bilgi için: https://mou.istanbul.edu.tr/tr/
E-posta: iu.international@istanbul.edu.tr

Erasmus Hareketlilik Programı

Üniversitemiz 2003 senesinden itibaren aktif katılımcısı olduğumuz Erasmus Programı aracılığıyla uluslararası işbirliklerini güçlendirilerek yeni işbirliği ve hareketlilik imkanları sağlamaktadır. Erasmus Programı; eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden etkili araçlar sunmayı amaçlayan geniş bir kapsama sahiptir. Yükseköğretim ile ilgili olarak ise kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumları arasındaki ve iş dünyası ile işbirliklerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Türkiye’nin ilk pilot üniversitelerinden biri olarak Erasmus Programına katılan İstanbul Üniversitesi; program kapsamında öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel hareketliliğini aktif bir şekilde sürdürmektedir. Bu tarihten itibaren 15.000’den fazla öğrenci, personel, öğretim üyesi ve stajyer bu programdan faydalanmıştır. Üniversitemizin Erasmus+ Programı çerçevesinde Avrupa Yükseköğrenim Alanı dahilinde 29 ülkeden 356 üniversite ile toplam 516 Erasmus İkili anlaşması bulunmaktadır. 2021-2027 yılları arasını kapsayacak yeni dönemde Erasmus+ şemsiyesi altındaki faaliyetlerimizi devam ettirmemizi sağlayacak ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) belgesi 100 tam puan ile yenilenmiştir.

Detaylı bilgi için: http://erasmus.istanbul.edu.tr/
E-Posta: erasmus@istanbul.edu.tr

Mevlana Değişim Programı

Mevlana Değişim Programı, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından fonlanan bir öğrenci ve öğretim elemanı değişimi programıdır. İstanbul Üniversitesi Mevlana Değişim Programı’na ilk kez 2014-2015 akademik yılında dâhil olmuştur. Mevlana Protokolleri, AB ülkeleri hariç diğer tüm ülkeleri kapsamaktadır. Üniversitemizin 16 farklı ülkedeki toplam 40 Üniversite ile aktif Mevlana Protokolü bulunmaktadır.

Mevlana Programı çerçevesinde gelen ve giden öğrenci/öğretim elemanı için ülkelere göre belirlenmiş miktarlar çerçevesinde YÖK tarafından burs/ödenek sağlanmaktadır. Program kapsamında verilen burs/ödenekler her başvuru dönemi öncesinde güncellenmektedir. Önceki dönemlere ait burs ve ödenek miktarları için mevlana.yok.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Detaylı bilgi için: http://mevlana.istanbul.edu.tr/
E-posta: mevlana@istanbul.edu.tr

Farabi Değişim Programı

Yükseköğretim Kurulu tarafından geliştirilen Farabi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında gerçekleştirilen bir öğrenci değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrencilerin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

İstanbul Üniversitesi, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 102 devlet üniversitesi ile Farabi Değişim Programına yönelik protokolü bulunan ve bu alanda ülkemizin en çok öğrenci değişimi gerçekleştiren üniversitesidir.

Detaylı bilgi için: https://farabi.istanbul.edu.tr/tr/
E-posta: farabi@istanbul.edu.tr

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024