Öğrenci İşleri

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, öğrencilerin eğitim öğretim ile ilgili işlemlerini yürütmek ve sorunlarına çözüm getirmek amacı ile kurulmuştur. Ayrıca her enstitü/fakülte/ yüksekokulda, ilgili birimin öğrencilerine hizmet veren “Öğrenci İşleri Ofisi” bulunmaktadır. Bu ofisler, Öğrenci İşleri Dairesi tarafından desteklenmektedir.

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın görevleri arasında:

 • Öğrenci Otomasyon Sistemi işlemleri ve yazışmalarının yapılmasını sağlamak.
 • Akademik Takvim hazırlanması ve yazışmalarının yapılmasını sağlamak.
 • Kılavuz hazırlanması ve yazışmalarının yapılmasını sağlamak.
 • Genel ve Ek Kontenjanlar ve Koşullarının Belirlenmesi İşlemleri (Önlisans-Lisans-Lisansüstü) ve yazışmalarının yapılmasını sağlamak.
 • Çift Anadal, Yandal, Yatay Geçiş, Dikey Geçiş vb. Kontenjan İşlemleri ve yazışmalarının yapılmasını sağlamak.
 • Yeni kayıt hazırlık işlemleri ve yazışmalarının yapılmasını sağlamak.
 • Kayıt yenileme ile ilgili işlemler ve yazışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Ders Muafiyetleri, değişiklikleri ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Uluslararası öğrenci işlemleri ve yazışmalarının yapılmasını sağlamak
 • İstatistikler (Öğrencilerle ilgili İstatistikler, Bilgi Derleme İstatistikleri, YÖKSİS vb)
 • Başkanlığımız ve Üniversitemiz Web sayfasında duyuru ve ilanların yayınlanmasını sağlamak.
 • Çağrı Merkezine gelen soru ve taleplerin cevaplandırılmasını sağlamak.
 • Yönetmelik ve Yönerge hazırlanması ve yazışmalarının yapılmasını sağlamak.
 • Burslar (KYK ve Diğer Kurumlar, TCS; Hükümetimiz ve Devlet Burslusu vb) ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Öğrenci Temsilcisi seçimi işlemleri ve yazışmalarının yapılmasını sağlamak.
 • Öğrenci disiplin işlemleri ve yazışmalarının yapılmasını sağlamak.
 • Diploma ve diploma eki işlemleri ve yazışmalarının yapılmasını sağlamak.
 • Staj İşlemleri ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Katkı Payı/Öğrenim Ücreti ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılan bilgi edinme başvurularının cevaplandırılmasını sağlamak.
 • Müfredat ile ilgili işlemler ve yazışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Program Açma ve Kapatma ile ilgili işlemler ve yazışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Öğrencilerin yurt dışı görevlendirmeleri ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İletişim Bilgileri

Posta Adresi İstanbul Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Rektörlük Merkez Binası34452 Beyazıt/Fatih/İSTANBUL
Sekreterlik 0 (212) 440 00 00 Dahili:10046
Evrak Takip 0 (212) 440 00 00 Dahili:10159
Eğitim-Öğretim 0 (212) 440 00 00 Dahili:10161, 10614
Uluslararası Öğrenciler 0 (212) 440 00 00 Dahili:12351, 12352
Kayıt ve Planlama 0 (212) 440 00 00 Dahili:10174, 10778, 10615
Müfredat-Ders İzlenceleri 0 (212) 440 00 00 Dahili:10153
Mezuniyet İşlemleri0 (212) 440 00 00 Dahili:10178
Öğrenci Kimlik İşlemleri0 (212) 440 00 00 Dahili:10612
Faks0 (212) 440 00 48
Çağrı Merkezi
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ve İÜYÖS 0 (212) 440 00 44
Diğer Fakülteler/Yüksekokullar/Enstitüler için0 (212) 440 00 92

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024