Rehberlik, Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
REHBERLİK DANIŞMANLIK VE SOSYAL DESTEK BİRİMİ

Rehberlik, Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin eğitimleri süresince sosyal, ekonomik,ve psikolojik yönlerden desteklenmesi üzerine hizmet yürütür. Öğrencilerimizin karşılaşacakları sorunlara çözüm üretmek ve bunları önlemek üzere faaliyetler gerçekleştirirken, aralarındaki dayanışma ve işbirliği ile kurum aidiyetlerini de güçlendirmeye çalışır. Gerçek ve tüzel kişilerin sağladığı kaynakları öğrencilere burs olarak aktararak öğrencilerimizi ekonomik yönde desteklediği gibi, öğrencilerimizin psikolojik sorunlarına yönelik önleyici ya da başvuruları üzerine müdahale edici psikolojik destek de vermektedir. Şehit-gazi çocuğu ve engelli olan öğrencilerimizin ihtiyaç duyacakları her türlü desteğe birim faaliyetleri kapsamında öncelikli olarak erişimlerini sağladığı gibi, buna hizmet eden tüm paydaşlarına da yardımcı olur.

HİZMET ALANLARIMIZ

Birimimiz Burs Destek Hizmeti, Psikolojik Destek Hizmeti, Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı-Staj Ödemeleri, Sosyo-Kültürel Destek Hizmeti, olmak üzere dört hizmet alanında öğrencilerimize destek olmaktadır.

1. Burs Destek Hizmeti

Birimimiz tarafından yürütülen kamu ve özel kaynaklı burs hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen duyuru, başvuru alımı, mülakat, yönlendirme işlemleri akademik takvimde ilan edilen eğitim-öğretim yılı ile başlar. Bursların türü, kriterleri, süreleri, başvuru yolu gibi hususi bilgileri ilgili burs programına göre burs veren kurumun belirlediği şartlar dahilinde değişkenlik gösterebilir. Bu bilgiler Rehberlik (sks.istanbul.edu.tr/rehberlik), SKS (sks.istanbul.edu.tr) ve üniversitemiz (www.istanbul.edu.tr) web sayfalarından detaylı bir ilan metni ile duyurulur.

    A ) Başarı Bursu:
Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sıralamasında ilk 500’e girerek İstanbul Üniversitesini tercih eden öğrencilerimize aylık burs ödemesi, dizüstü bilgisayar gibi teşvik ödülleri verilmektedir. Ayrıca ilk 500’e giren ve İstanbul Üniversitesini tercih eden öğrencilerimiz yurt bursu ve yemek bursu olmak üzere iki ayrı burs programı kapsamında üniversitemiz beslenme ve barınma hizmetlerinden de ücretsiz faydalandırılır.

    B ) Kredi Yurtlar Kurumu Bursları:
Kredi Yurtlar Kurumu tarafından, kurumun genel başvuru alımı haricinde, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis ettiği kontenjan doğrultusunda, öğrencilerimizin öğrenim bursu (geri ödemesiz) veya öğrenim kredisi (geri ödemeli) alabilmeleri yönünde son kararın Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verileceği, ilave bir başvuru süreci işletilmektedir.

    C ) Özel Burslar:
Özel burslar üniversitemiz öğrencilerini eğitimleri süresince maddi yönden desteklemek isteyen vakıf, dernek, oda gibi çeşitli sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişilerin finanse ettiği burslardır. Burs süreçleri, ilgili kurumların kendi belirledikleri kriterler çerçevesinde yürütülmektedir. Birimimiz burs olanaklarının genişletilebilmek, daha çok öğrencimizi bu olanaklardan faydalandırabilmek amacıyla geri ödemesiz olmak üzere ayni ve nakdi yardımda bulunacak kurum ve kişiler ile faaliyetler yürütür.

2. Psikolojik Destek Hizmeti

Öğrencilerimizin bireysel, sosyal, ailevi, akademik kaynaklı sıkıntılarının yarattığı problemlerin çözümüne yardımcı olmak amacıyla birimimizde bireysel terapiler ve grup terapileri yürütülmektedir. Psikolojik Danışmanlık Hizmeti’nden yararlanmak isteyen öğrencilerimizin başvuruları İ.Ü. Psikolojik Danışmanlık Randevu Sistemi (iurehberlik.istanbul.edu.tr) marifetiyle alınır. Öğrencilerimiz bireysel terapi için randevu almaları durumunda, sistem üzerinden iletişim bilgileri yoluyla bilgilendirilir.

Psikologlarımız tarafından gerekli görüldüğü hallerde psikolojik destek talebinde bulunan öğrencimiz çözüme yönelik olarak kurum içi ve kurum dışı paydaşlara yönlendirilerek, ilgililer ile koordinasyon sağlanır.

Öğrencilerimizin gelişimlerine katkı sağlayabilme hedefiyle çalışma grupları oluşturulup, söyleşiler ve atölyeler düzenlenirken, öğrencilerimizin temel konularda farkındalıklarının yükselebilmesi ve doğru kaynaklardan bilgi edinebilmeleri için broşür, kitapçık ve benzeri yayınlar hazırlanır.

3. Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı ve Staj Ödemeleri

Öğrencilerimiz üniversite birimlerinde yarı zamanlı çalışma fırsatı bulduğu ve süreç ile bütçe yönetimi birimimiz tarafından yürütülen, “Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı” kapsamında ekonomik yönden desteklenir.

Öğrencilerimizin çalışmaları, Maliye Bakanlığı’nın üniversitemize tahsis ettiği bütçe içerisinde daha çok öğrencimizin programdan yararlanabilmesi hedeflenerek belirlenen maksimum saat süresince (güncel: ayda maksimum 52,5 saat) asgari ücrete endeksli olarak ücretlendirilir.

Program her yıl eğitim-öğretim yılı başlangıcı ile birlikte Rehberlik (sks.istanbul.edu.tr/rehberlik), SKS (sks.istanbul.edu.tr) ve üniversitemiz (www.istanbul.edu.tr) web sayfalarından detaylı bir ilan metni ile duyurulur.

Öğrencilerimizin Cumhurbaşkanlığımızın Staj Seferberliği Projesi kapsamında öğrenim gördükleri alan üzerine gönüllü veya zorunlu olarak yaptıkları stajların sigorta ödemeleri birimimiz tarafından takip edilir ve gerçekleştirilir.

4. Sosyo-Kültürel Destek Hizmeti

Birimimiz, eğitimine üniversitemizde devam eden öğrencilerin üniversiteye karşı aidiyet duygusunun geliştirilmesine ve üniversite ortamına uyum sağlamalarına yardımcı olur.

Öğrencilerimizin İstanbul’un zengin kültürel etkinliklerinden yaralanmalarına, sosyal ve sanatsal konularda söyleşiler, atölye çalışmaları, gösterimler ve dinletiler düzenlenerek öğrencilerin gelişmelerine katkı sağlanır.

İstanbul dışından gelen öğrencilerin şehri tanımaları ve daha kolay adapte olabilmeleri için organizasyonlar düzenlenir.

Kurum dışı gerçekleşen konser, tiyatro, opera ve bale gibi etkinliklere öğrencilerin katılabilmeleri sağlandığı gibi, kurum içinde de benzeri etkinlikler organize edilerek öğrencilerimize sunulur.

Çeşitli alanlarda, konusunda uzman ve/veya popüler kişiler ile tüm öğrencilerimize açık seminerler düzenlenir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024