Sağlık Desteği

Sağlık Hizmetleri (MEDİKO)

İstanbul Üniversitesi Sağlık Merkezi; Beyazıt Merkez Kampüs Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermekte olup, Daire Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlıdır. Sağlık Merkezi faaliyetleri, 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı "Yükseköğretim Kurumları Mediko- Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği" doğrultusunda yürütülmektedir. Üniversitemizin Sağlık Merkezinin temel amacı, öğrencilerimize, akademik ve idari bütün personelimize kapsamlı olarak, koruyucu sağlık hizmetleri dâhil nitelikli "Temel Sağlık Hizmetleri" sunmaktır.

Yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerden Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık hizmetlerinden faydalandırılanlar, birinci ve ikinci öğretim ile açık ve uzaktan eğitim ayrımı yapmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetlerinden faydalanırlar

Sağlık Merkezlerinin Görevleri

Sağlık merkezimiz Üniversitelerimiz öğrencilerinin, emeklilerinin, çalışanlarının ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıklarının korunması, geliştirilmesi ve gerektiğinde birinci basamak tedavi hizmetlerinin verilmesi, ikinci ve üçüncü basamak tedavi hizmetlerinin planlanması ve izlenmesi görevini yerine getirir. Bu tedavi hizmetleri ile ilgili olarak şunlar yapılmaktadır:

  • Hizmet verilen kesimin birinci basamak sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi için poliklinik hizmeti verilir. Bu hizmetleri verirken pratisyen ve uzman hekimlerin yanı sıra tıp fakültelerimizdeki hekim kadrosundan da yardım alınır.

  • Hizmet verilen kesimin diş sağlığı ve tedavisi için poliklinik hizmetleri verilir. İleri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne sözlü olarak yönlendirilir.

MEDİKO FAALİYET İŞLEYİŞ TABLOSU

BRANŞ

POLİKLİNİK GÜNLERİ

ÇALIŞMA SİSTEMİ

KADIN DOĞUM

HERGÜN

Randevulu hizmet vermektedir.

GÖZ

HERGÜN

Randevulu hizmet vermektedir.

AİLE HEKİMİ

HERGÜN

Randevulu hizmet vermektedir.

ÇOCUK HAST.

HERGÜN

Randevulu hizmet vermektedir.

PSİKİYATRİ

HERGÜN

Randevulu hizmet vermektedir.

DİŞ

HERGÜN

Pandemi sebebiyle İTF'de görevli

KBB

ÇARŞAMBA

Pandemi sebebiyle hizmet verilmemektedir.

FİZİK TEDAVİ

PAZARTESİ

Pandemi sebebiyle hizmet verilmemektedir.

NÖROLOJİ

ÇARŞAMBA

Pandemi sebebiyle hizmet verilmemektedir.

PSİKOLOG

HERGÜN

Randevulu hizmet vermektedir.

DİYETİSYEN

HERGÜN

Randevulu hizmet vermektedir.

RADYOLOJİ

ÇARŞAMBA

Saat: 11.30'a kadar randevu alınarak hizmet verilmektedir.

LABORATUVAR

HERGÜN

Saat: 11.00'a kadar kan alınmaktadır.


İstanbul Tıp Fakültesi Beyazıt Yerleşkesi Randevu almak için   itfrandevu.istanbul.edu.tr    Telefon : 0212 414 24 24
Not: Çalışan personel ve yakınlarına öncelikli Randevu alabilmeleri için (Personel Randevudan) girilmelidir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024