İŞLETME , LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Bilgi

* İşletme Fonksiyonlarına ilişkin bütün bilgilere sahip olmak

Beceri

* İşletme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, * Kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. * Etkin iletişim kurma becerisine sahip olmak

Yetkinlik

* Sorumluluk sahibi olmak. * Edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek. * İşletme ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. * Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. * Etik değerlere sahip olmak. * Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.