İŞLETME , LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

AMAÇ: * Akademik programların sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi. * Araştırmada uluslararası işbirliklerinin ve mükemmelliğin teşvik edilmesi. * İş dünyası ile temas bağlantılarının arttırılması. * Çeşitlilik ve kendi kendine yeterli büyüme ilkeleri ile sosyal etkileşim yaratılması. Belirtilen amaçlar doğrultusunda işletme eğitiminde öncü bir kurum olma, öğrenci ve mezunlarımızın memnuniyeti, sosyal bilim araştırmalarına katkı, ve sosyal etki ile sürdürülebilirlik hedeflerini gözetmekteyiz. HEDEFLER: * Commitment to continuously improving and developing academic programs * Fostering excellence and international collaboration in research * Increasing business and community engagement * Creating social impact through diversity and sustainability

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.