İŞLETME , LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

AMAÇ: * Türkiye'deki İşletme eğitimi verecek olan akademisyenlerin yetiştirilmesi. * İşletmecilikteki yeni gelişmeler çerçevesinde konuların eğitim programlarının içine yerleştirilmesi. * Türkiye'deki işletme problemleri üzerine rapor düzenlenmesi istendiğinde başvurulan ilk Fakülte olma özelliğinin devam ettirilmesi. * Yurt dışında ders veren öğretim üyesi sayısını çoğaltılması. HEDEF: *Türkiye'deki işletmelerin yönetici kademelerine daha fazla öğrencimizin yerleştirilmesi. *Mezunlarımızın daha fazla girişimci olmasına yönelik eğitim ve uygulamaların yapılması. *Türkiye'nin ihtiyacı olan işletme fonksiyonlarını bilen bilişimcilerin yetiştirilmesi. *Erasmus çerçevesinde yurt dışından çok sayıda öğrenci alınması ve yollanması

2016 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.