İŞLETME , LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için öğrencinin 240 AKTS ve 162 krediyi tamamlaması gerekmektedir. Öğrenci yönetmeliği çerçevesinde mezuniyet AGNO'su en az 2.00 dir.

Ünvan

İşletme Lisans mezunu

İstihdam

Türkiye'deki bütün işletmelerin yönetim, finans, pazarlama, muhasebe, insan kaynakları gibi fonksiyonlara yönelik personel talebi bulunmaktadır. Fakültemizden mezun olan öğrencilerin, Türkiye'deki tüm özel sektör ve kamu kuruluşlarında, uzman, yönetici vb pozisyonlarda istihdam olanağı bulunmaktadır.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.