SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1979 - 1980 Düzey
ISCED Kodu Genel Alan Kodu: 3 / Temel Alan Kodu: 34 / Eğitim Öğretim Alanı: 345 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 150
Yabancı Dil Hazırlık sınıfı var. Öğrenim süresince derslerin yüzde 30’u zorunlu İngilizce olarak yapılmaktadır.
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları T.C.Vatandaşı öğrenciler için ÖSYM kayıt şartları, ÖSYM'nin her yıl yaptığı ilgili sınavlar (LYS-EA2) ile öğrenci kabul edilmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için "Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci sınavı (İÜYÖS)" ile İ.Ü.Senato Kararı; Yatay ve Dikey Geçişler için İ.Ü. Yatay ve Dikey Geçiş Koşulları Yönergesi, Çiftanadal/Yandal Programları için İ.Ü. Çiftanadal/Yandal Yönergesi Koşulları
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok
İş Birliği Bkz. http://siyasal.istanbul.edu.tr/tr
İş Birliği Olan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Fakülte içindeki Uluslararası İlişkiler ve İşletme Bölümleri dahil, Fakülte dışı Hukuk, İktisat, İletişim, Edebiyat, İlahiyat Fakülteleri ile yandal ve çiftanadal programı gerçekleştirmektedir. Fakültemizin, Eramus, Farabi ve Mevlana programları kapsamında işbirliği içinde olduğu üniversiteler bulunmaktadır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileri, bu programlara da başvurabilmektedir.
Program Başkanı Prof. Dr. ADEM ESEN

Vizyon

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı, saygın kurumsal kimliğin taşıyıcısı olarak; evrensel, çağdaş bilgi donanımlı, özgün düşünce geliştirebilen, nitelikli ve etik kamusal değerlerle yetiştirdiği öğrencileri ile alanında öncelikli tercih edilen bir Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Programı olmayı vizyon edinmiştir.

Misyon

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Türkiye'nin önde gelen bölümlerinden biri olarak, evrensel bilgiyle donatılmış, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası toplumun, yönetsel-politik, iktisadi ve hukuki sorunlarına duyarlı ve bunlara dönük özgün çözümler üretebilen, kamusal ve mesleki etiğe sahip öğrenciler yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

Kabul Koşulları

T.C.Vatandaşı öğrenciler için ÖSYM kayıt şartları, ÖSYM'nin her yıl yaptığı ilgili sınavlar (LYS-EA2) ile öğrenci kabul edilmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için "Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci sınavı (İÜYÖS)" ile İ.Ü.Senato Kararı; Yatay ve Dikey Geçişler için İ.Ü. Yatay ve Dikey Geçiş Koşulları Yönergesi, Çiftanadal/Yandal Programları için İ.Ü. Çiftanadal/Yandal Yönergesi Koşulları

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.