SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Mezuniyet Koşulları

Bkz. ilgili yönetmelikler

Ünvan

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans

İstihdam

Kamu Yönetiminin merkez ve yerel düzeydeki tüm kurum ve kuruluşları , bölge ajansları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, basın -medya organları, özel sektörün özellikle banka ve sigorta işkolu.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.