SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programının eğitim amacı, farklı disiplinlerin kesişiminde yer alan siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında öğrencilerine çok yönlü ve nitelikli bilgi donanımı sağlamak ve bu bilgiyle sorun çözme kapasitesi yüksek, eleştirel düşünme yetisini haiz ve kamusal duyarlılıkları gelişkin öğrenciler yetiştirmektir. Hedefleri; Ulusal ve uluslararası düzeylerde karar verici yöneticiler yetiştirmek/ Kamu yönetiminin her düzeyinde öncelikle tercih edilen mezunlar vermek/ Demokrasi ve insan hakları temelinde farklılıklara saygılı, çağdaş gelişmelere ve değişimlere açık profesyonel yönetici, bilim insanı ve araştırmacılarıyla bir ekol oluşturmak.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.