GAZETECİLİK, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Mezuniyet Koşulları

1. Toplam 24 krediyi tamamlamak ve seminer dersinden başarılı olmak. (60 AKTS kredisini tamamlamak.) 2. Doktora yeterlilik sınavından başarılı olmak 3. Minimum 75/100 (2,50/4,00) not ortalaması 4. Tez savunmasında başarılı olmak

Ünvan

Uzman Gazeteci

İstihdam

Bünyesinde iletişim doktoruna ihtiyaç duyan ulusal veya uluslararası kurum/kuruluşlarda, diğer yükseköğretim kurumlarında, akademik kuruluşlarda istihdam edilebilirler.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.