GAZETECİLİK, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Bilgi

Bilgi 1. İletişim ve gazetecilik alanındaki kuramları ileri düzeyde bilir. 2. Genelde basın tarihini ve özelde Türk basın tarihini bilir. 3. Interdisipliner bir alan olarak iletişimin ve gazeteciliğin diğer disiplinlerle ilişkisini kurar. 4. Gazeteciliği etkileyen siyasi, ekonomik, toplumsal gelişmeleri kavrar.

Beceri

Beceriler 1. Gazetecilik alanındaki bilgi ve yeteneklerini diğer alanlara uygulayarak teknoloji ve bilgi tabanlı bir toplumda katma değer yaratır. 2. Alanla ilgili bilgi ve birikimini artırmak için olanaklar oluşturur ve sürdürür.

Yetkinlik

Tutum, davranış, mesleki yetkinlikler 1. Gazetecilik sektörünü analiz ederek, sektöre katkı sağlayacak fikirler geliştirir. 2.Gazetecilik meslek ilkelerine katkıda bulunur. 3. Bilimsel ve mesleki etik ilkelere uyar. 4. Alanla ilgili bilimsel araştırma yapabilir ve yaptığı çalışmayı etkili bir şekilde sunabilir 5. İletişim süreçlerini yönetir. 6. Alanla ilgili literatüre hakim olur.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.