GAZETECİLİK, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunmak. Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilen, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde makaleler üreterek, ulusal ve uluslararası etkinliklerde bilimsel çalışmalarıyla alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilen bilim insanları yetiştirmek.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.