RADYO TV SİNEMA, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Mezuniyet Koşulları

İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 47: Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, tez önerisi, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Ünvan

Radyo Televizyon ve Sinema Doktoru (Ph.D)

İstihdam

Bünyesinde iletişim doktoruna ihtiyaç duyan ulusal veya uluslararası kurum/kuruluşlarda, diğer yükseköğretim kurumlarında, akademik kuruluşlarda istihdam edilebilirler.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.