RADYO TV SİNEMA, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

Amaçlar: 1- Kitle iletişim araçları bağlamında toplumsal olayları, toplumsal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, 2- Bakış açısını geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilmek, 3- Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili iletişim kurabilmek, 4- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek. Hedefler: 1- Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ya da ulusal ve uluslararası etkinliklerde bilimsel çalışmalarıyla alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek, 2- Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunmak, 3- Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek, 4- Güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmak.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.