ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Mezuniyet Koşulları

• En az 8 ders ve seminer dâhil olmak üzere derslerden en az 60 AKTS kredi, • En az 120, en fazla 180 AKTS kredi değerinde, doktora yeterlik sınavı, tez ve tez çalışması ile ilgili faaliyetler. • ALES’ten en az 80, ÜDS’den en az 65 veya eşdeğeri sınavlardan en az bunların karşılıkları notları alan, AGNO’su 4.00 üzerinden en az 3.00 olan öğrencilerden; dersleri ve semineri ile bunlara ilişkin krediyi ve AKTS krediyi iki yarıyılda, yeterlik sınavını üçüncü yarıyılda başaran ve tez çalışmasına en geç dördüncü yarıyıl başında başlayan yüksek lisans mezunları, doktora için istenen diğer koşulları da sağlamaları şartıyla tezlerini altıncı yarıyıl sonunda 180 AKTS tamamlayarak mezun olabilirler. • TOPLAM AKTS KREDİSİ= 3 Yıl x 60 AKTS = 180 • TOPLAM AKTS KREDİSİ= 4 Yıl x 60 AKTS = 240

Ünvan

Orman Endüstri Mühendisliği Programında doktora derecesi

İstihdam

Öncelikle orman ürünleri sanayinde veya imalat ve hizmet sektöründeki kuruluşlarında tasarım, planlama, satın alma, üretim, ar-ge, kalite kontrol, pazarlama ve satış vb. departmanlarda, Üniversitelerde Akademik eleman olarak, Serbest Ormancılık ve Orman Endüstri Bürolarında, Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarda, TSE'de, Araştırma Enstitülerinde, Çeşitli Bakanlık ve kamu kurumları bünyesindeki kuruluşlarda, İl, ilçe belediyelerinde, Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde, TÜBİTAK'da.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.