ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

Amaç:Orman endüstrisi mühendisliği alanındaki ileri düzeydeki araştırma ve geliştirmelerle özgün sonuçlara ulaşmış bilim adamı yetiştirmek, yarattığı özgün bilgi ve değerlerle ahşap ve ahşap esaslı ürünlerin verimli ve etkin kullanımını sağlamak, sektörün ve toplumun özgün bilgi, ürün ve hizmet ihtiyaçlarını sağlamak. Hedef:Orman endüstrisi mühendisliği alanındaki alanında kapsamlı ve fonksiyonel bir doktora programı sağlamak, ileri düzeydeki bilgi ve teknolojileri etkin kullanarak katma değer yaratabilen doktora mezunları vermek, sektörün ve toplumun özgün ihtiyaçlarını karşılamada öncelikle aranır bir program olmak, diploması ulusları tanınan bir yüksek doktora programı olmaktır. Mevcut teknolojileri etkin kullanan ve katma değer yaratabilen lisansüstü mezunları yetiştirmektir. Çağdaş bilgilerle donanımlı olarak ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi, orman endüstri mühendisliği görevlerini başarıyla yerine getiren ve kendi iş alanlarında tercih edilen lisansüstü mezunları yetiştirmektir. Uygulamayı, araştırmayı, bilimsel etik değerleri, eğitimi ve sosyal-kültürel değerleri ilke edinmiş akademik kadroya sahip bir program olmaktır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.