ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Bilgi

*Orman Endüstri Mühendisliği alanında uzmanlık düzeyindeki bilgilerini özgün düşünce ve/veya araştırma ile geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme, * Yeni ve farklı düşüncelerin eleştirel analizini, sentezin ve değerlendirmesini yapabilme, *Alanına yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren yada bilinen bir düşünce yöntem, tasarım ve veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirebilme, 4- Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesinde önderlik yapabilme,

Beceri

*Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme,* Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma, *Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme, *Alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme,

Yetkinlik

* Bir yabancı dili, Avrupa Dil Portföyü C1 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, *Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme, *Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme, 12- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve be değerlerin gelişimini destekleyebilme

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.