RADYO TV SİNEMA, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM)

Mezuniyet Koşulları

İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 41: Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisizdir. Buna istinaden fakültemizde mezuniyet koşulları belirlenmiştir. Fakültemizde Mezuniyet koşulları: 1- Minimum 33 kredi tamamlamak / 96 AKTS tamamlamak, 2- Minimum 65/100, 2/4 ortalama elde etmek, 3- Alanla ilgili 24 AKTS'lik proje tamamlamaktır. (1.dönem 45 AKTS, 2. dönem 51 AKTS+ 24 AKTS Dönem Projesi)

Ünvan

Radyo Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Mezunu (MA)

İstihdam

Bünyesinde Radyo Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans mezununa (MA) ihtiyaç duyan ulusal veya uluslar arası kurum/kuruluşlarda, diğer yükseköğretim kurumlarında, akademik kurul ve kuruluşlarda istihdam edilebilirler.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.