RADYO TV SİNEMA, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

Amaçlar: 1- Alanı kapsamında toplumsal olayları, toplumsal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, 2- Bakış açısını geliştirir, etkili iletişim kurabilir, yaratıcı ve eleştirel düşünür, 3- Alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir. Hedefler: 1- Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak, ulusal ve uluslararası etkinliklerde bilimsel çalışmalarıyla alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme, 2- Güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştiren, derinleştiren bireyler yetiştirmek ve bu bireylerin sektörde lider konumlarda başarı kazanması.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.