RADYO TV SİNEMA, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM)

Bilgi

Bilgi: 1- Toplumsal olayları, ilişkileri ve bunları yönlendiren normları eleştirel bakışla inceleyebilme, 2- Alan ile ilgili yeni fikirleri ve yöntemleri geliştirebilme, sanatsal, toplumsal, siyasal fenomenlerle ilişkiselliğini kurabilme, 3- Alanı ile ilgili bilimsel bir makale yayınlayabilme, sempozyumlarda sunabilme, 4- Güncel ve ileri düzeydeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, sektörde önemli yönetim ve üretim kademelerinde bulunabilme.

Beceri

Beceri: 1- Bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak bilgi sınırlarını genişletebilme, 2- Sanatsal, toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmelerle radyo televizyon sinema alanı arasındaki ilişkiyi kurabilme ve derinlemesine kavrayabilme, 3- Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini kurgulayabilme, Tutum: 1- İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslararası yasal çerçeveyi bilerek fikir ve sanat eserleri üzerine kamusal düzenlemeleri takip edebilme, 2- Radyo televizyon sinema normlarını, uygulamalarını ve halk tarafından algılanmasını etkileyen ulusal ve uluslararası düzeydeki sanatsal, düzenleyici, politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri, radyo televizyon sinemanın yaygınlaştırılmasını etkileyen teknolojik gelişmeleri kavrayabilme, 3- Demokratik, insan hakları temelli, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranabilme, ırkçı, cinsiyetçi ve her türlü ayrımcı politikaların farkına varabilme, ayırt edebilme ve bunlara karşı tutum sergileyebilme, 4- Sosyal bilimler, iletişim ve radyo televizyon sinema alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenme ve bu yolla kendini geliştirebilme, 5- Medya sektörünü analiz ederek fikirler, çözümler ve farklı yaklaşımlar geliştirebilme, sanatsal olgulara yaratıcı eleştiriler getirebilme.

Yetkinlik

Program yeterliliklerinde; bilgi düzeyine ilişkin maddeler söz konusu programın müfredatı göz önünde bulundurularak özel olarak belirlenmiş, beceriler ile tutum ve davranışlara ilişkin maddeler ise Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi'nde yer alan maddelere paralel bir şekilde belirlenmiştir. 2-5-6-7-10 numaralı programın genel yeterlikler ve öğrenim kazanımları, ulusal yeterlikler çerçevesi ve sektörel yeterlilikleri ile uyumlu, 1-3-4-8-9-11-12 ise diploma programına özgü yeterliliktir.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.