İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Mezuniyet Koşulları

1. Toplam 21 kredi yi tamamlamak ve seminer dersini başarmak. (Toplam 60 AKTS'yi tamamlamış olmak.) 2. Minimum 65/100 (2,00/4,00) not ortalaması elde etmek 3. Tez savunmasında başarılı olmak

Ünvan

İletişim Sosyolojisi yüksek lisans mezunu.

İstihdam

1. Yazılı, görsel, işitsel ve internet medyası, yerel ve uluslararası haber ajansları, 2. Reklam-halkla ilişkiler ajansları, 3.Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Basın İlan Kurumu gibi kamu kurumları, 4. Kurum ve şirketlerin basın halkla ilişkiler, kurumsal iletişim departmanları 5. Devlet ya da vakıf üniversiteleri iletişim fakülteleri

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.