İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Bilgi

Bilgi: 1. İletişim ve gazetecilik alanındaki kuramları ileri düzeyde bilir. 2. Genelde basın tarihini ve özelde Türk basın tarihini bilir. 3. Interdisipliner bir alan olarak iletişimin ve gazeteciliğin diğer disiplinlerle ilişkisini kurabilir. 4. Gazeteciliği etkileyen siyasi, ekonomik, toplumsal gelişmeleri kavrar. 5. Gazetecilik meslek ilkelerini kavrar.

Beceri

Beceriler: 1. Gazetecilik alanındaki bilgi ve yeteneklerini diğer alanlara uygulayarak teknoloji ve bilgi tabanlı bir toplumda katma değer yaratabilir. 2. Alanla ilgili bilgi ve birikimini artırmak için olanaklar oluşturabilir ve sürdürebilir.

Yetkinlik

Tutum, davranış ve mesleki yetkinlikler 1. Gazetecilik sektörünü analiz ederek, sektöre katkı sağlayacak fikirler geliştirebilir. 2. Bilimsel ve mesleki etik ilkelere uyar. 3. Alanla ilgili bilimsel araştırma yapabilir ve yaptığı çalışmayı etkili bir şekilde sunabilir.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.