İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

1. Ulusal düzeyde tercih edilebilirliğini artırarak, uluslararası bir programa dönüştürmek. 2. Mesleki alan ile ilişkileri geliştirerek güvenilir, saygın bir eğitim ve araştırma programı olmak. 3. Mesleki alana katkı sağlayacak mezunlar vermek.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.