RADYO TV SİNEMA, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Mezuniyet Koşulları

İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 34: Tezli yüksek lisans programında ders yükü 21 krediden az 30 krediden çok olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur. Tezli yüksek lisans programında seminer dâhil tüm derslerden 60 AKTS kredisinin sağlanması gerekir. Tez çalışmasının toplam AKTS kredisi 60’dır

Ünvan

Radyo Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans mezunu (MA).

İstihdam

Bünyesinde Radyo-Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans mezununa (MA) ihtiyaç duyan ulusal veya uluslararası kurum/kuruluşlarda, diğer yükseköğretim kurumlarında, akademik kurul ve kuruluşlarda istihdam edilebilirler.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.