RADYO TV SİNEMA, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Bilgi

Bilgi: 1- Genelde iletişim, özelde radyo televizyon sinema kuramlarını ve bunların sanat kuramlarıyla ilişkisini kavrayabilme, 2- İletişim sürecinin tüm yönlerine hakim olabilme, 3- Genelde iletişimin, özelde radyo televizyon sinemanın disiplinler arası bir alan olduğunu bilerek hareket edebilme ve diğer disiplinlerle ilişkiselliğinin farkında olabilme, 4- Enformasyon toplumunda ve teknolojik gelişmelerde radyo televizyon sinema metinlerinin sanatsal fenomenlerle de ilişkili olarak bulunduğu yeri değerlendirebilme,

Beceri

Beceri: 1- Öğrenme ve kendini geliştirme olanakları yaratabilme, 2- Medya sektörünü analiz ederek fikirler, çözümler ve farklı yaklaşımlar geliştirebilme, sanatsal olgulara yaratıcı eleştiriler getirebilme, 3- Etik kodların öneminin farkında olabilme ve bunun bilinciyle davranabilme, 4- Bilimsel bir sorunsal kurgulayabilme ve bu sorunsalı enine boyuna inceleyebilecek bilimsel bir araştırma gerçekleştirebilme, alanı ile ilgili bilimsel bir makale yayınlayabilme, sempozyumlarda sunabilme, 5- Sanatsal, toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmelerle radyo televizyon sinema alanı arasındaki ilişkiyi kurabilme ve derinlemesine kavrayabilme, Tutum, davranış ve mesleki yeterlilikler: 1- Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini kurgulayabilme, alanı ile ilgili bilimsel bir makale yayınlayabilme, sempozyumlarda sunabilme, 2- İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslararası yasal çerçeveyi bilerek fikir ve sanat eserleri üzerine kamusal düzenlemeleri takip edebilme, 3- Radyo televizyon sinema normlarını, uygulamalarını ve halk tarafından algılanmasını etkileyen ulusal ve uluslararası düzeydeki sanatsal, düzenleyici, politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri, radyo televizyon sinemanın yaygınlaştırılmasını etkileyen teknolojik gelişmeleri kavrayabilme.

Yetkinlik

Program yeterliliklerinde; bilgi düzeyine ilişkin maddeler söz konusu programın müfredatı göz önünde bulundurularak özel olarak belirlenmiş, beceriler ile tutum ve davranışlara ilişkin maddeler ise Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi'nde yer alan maddelere paralel bir şekilde belirlenmiştir. 5-6-7-8-10 numaralı programın genel yeterlikler ve öğrenim kazanımları, Ulusal Yeterlikler Çerçevesi ve sektörel yeterlilikleri ile uyumlu, 1-2-3-4-9-11-12 ise diploma programına özgü yeterliliktir.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.