RADYO TV SİNEMA, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

Amaçlar: 1- Alanı kapsamında toplumsal olayları, toplumsal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, 2- Bakış açısını geliştirir, etkili iletişim kurabilir, yaratıcı ve eleştirel düşünür. 3- Alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir. Hedefler: 1- Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak, 2- Ulusal ve uluslararası etkinliklerde bilimsel çalışmalarıyla alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilen, 3- Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışma ortaya koyarak bilime katkıda bulunan, 4- Güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştiren, derinleştiren ve bilimde özgün tanımlara ulaşan bireyler yetiştirmek.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.