BİLİM TARİHİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Mezuniyet Koşulları

Bilim Tarihi Bölümü Mezunu

Ünvan

Mezunlarımız öncelikle bilim ve teknoloji mirasına sahip devlet veya özel kültür kurumlarında (kütüphane, müze, arşiv vb.) istihdam edilebilirler. Ayrıca bilimin popülerleştirilmesi yönündeki çalışmalara katkıda bulunmak üzere basın ve yayın organlarında (örneğin dokümanter film yapımı) çalışabilirler.

İstihdam

Benzer programları yürüten akademik birimlerle ulusal ve uluslararası ortak çalıştaylar düzenleyerek. Mezunlar arası iletişimi etkin hale getirerek program kalitesinin arttırılmasına yönelik stratejilerin hazırlanmasında işbirliği yaparak. Türkiye'de istihdama yönelik değişik kurumlarda tanıtım günleri düzenleyerek.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.