BİLİM TARİHİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

Amaç: Türkiye'nin bilim ve teknoloji mirası konusundaki çalışmaları artırmak. Kütüphane, müze ve arşivlerde bulunan ve bu mirası belgeleyen yazma-baskı eserler, bilimsel aletler ve objeler, belge ve görsel malzemeleri inceleyecek araştırmacılar yetiştirmek. Türkiye'de geleneksel ve modern teknolojilerin kullanımı, sanayi tesislerinin kuruluşu, bilimsel düşünce ve yaklaşımların gelişim tarihini araştırmak. Hedef: Bilim ve teknoloji tarihiyle ilgili ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik ve popüler yayınlarda bulunmak. Bilim ve teknoloji mirasımızı koruma çalışmalarına katkıda bulunmak. Bilim ve teknoloji tarihi konusundaki lisansüstü çalışmaları artırmak.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.