ELEKTRO-NÖRO FİZYOLOJİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2007-2008 (1999-2000'de aynı program Nörolojik Bilimler Enstitüsü altında ve farklı adla başlamıştır) Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu 7/72/721 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 8
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim YOK
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Nöroloji Uzmanı Olmak
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı Prof. Dr. MERAL KIZILTAN

Vizyon

Dünyadaki saygın ve yararlı elektro-nörofizyoloji eğitim ve araştırma merkezlerinden biri olmaktır.

Misyon

Elektrofizyolojik yöntemlerle hem klinik hem de temel nörofizyoloji alanlarında bilimin sınırlarını ilerletmek, bilgi birikimini arttırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla; her türlü çağdaş eğitim ve araştırmanın, uzmanlaşmış çok disiplinli bir ekip tarafından işbirliği içinde aktarılmasını sağlamaktır.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.