İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1997-1998 Düzey Lisans
ISCED Kodu 14 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili English Kontenjan Ort 84
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları ÖSS sınavından yabancı dil türünden yeterli puanını almış olmak, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Çift anadal Programı için gereken önkoşulları sağlamış olmak, Yatay Geçiş koşullarını sağlamış olmak
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok
İş Birliği Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen yandal ve çifanadal programları, Erasmus Öğrenci ve Öğretim Üyesi Hareketliliği ikili antlaşmaları
İş Birliği Olan Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi diğer tüm lisans programları ile ortak çiftanadal ve yandal programı bulunmaktadır. Avrupa Üniversiteleri ile Erasmus programı çerçevesinde işbirliği sürdürülmektedir. Almanya: Köln Üniversitesi, Frankfurt Üniversitesi, Humboldt Berlin Üniversitesi, Vechta Üniversitesi, Bremen Üniversitesi, Lüdwig Maximillians Münih Üniversitesi İngiliz Dili Çalışmaları Bölümleri İspanya: Zaragoza Üniversitesi İngilizce Öğretmen Yetiştirme Programı
Program Başkanı

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzlemde yabancı dil olarak İngilizce’nin eğitimindeki gelişmelere yön veren öncü bir program olmak

Misyon

Cumhuriyetimizin kazanımlarını koruyan ve geliştiren; yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileriyle donanmış, bilimsel yaklaşımı benimseyen; bilgi üreten ve uygulamalarıyla toplumun gelişmesine katkıda bulunmayı ilke edinen; eğitimi evrensel boyutta algılayabilen ve ulusal/uluslararası düzlemde mesleğinin gereğini yerine getirebilme donanımına sahip, öğretmen olmanın özgüvenini ve sorumluluğunu taşıyabilen, kültürlerarası donanıma sahip, nitelikli İngilizce eğitmenleri yetiştirmek ve bu amaca yönelik bilimsel araştırmalar yaparak alan bilimine katkıda bulunmak.

Kabul Koşulları

ÖSS sınavından yabancı dil türünden yeterli puanını almış olmak, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Çift anadal Programı için gereken önkoşulları sağlamış olmak, Yatay Geçiş koşullarını sağlamış olmak

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.