RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1992-1993. (1950 yılında iki yıllık program olarak başlanmış olup, 1992 yılından itibaren 4 yıllık eğitim verilmektedir.) Düzey Lisans
ISCED Kodu Genel Alan Kodu: 3, Temel Alan Kodu: 32, Eğitim-Öğretim Alanları: 321/213 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 77
Yabancı Dil Yok.
Mesleki Eğitim Yok.
Kabul Koşulları Lise diploması sahibi olmak, merkezi LYS sınavında (Sözel TS-2) yeterli puan almış ve yerleştirilmiş olmak, DGS sınavından yeterli puan almış ve yerleştirilmiş olmak, yatay geçiş başvuru koşullarını taşımak ve yerleştirilmiş olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar -
İş Birliği Eşdeğer programlar ve programların ilgili olduğu diğer programlar ile işbirliği yapmak mümkündür.
İş Birliği Olan İstanbul Üniversitesine bağlı ve Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen bölümler ile çift anadal ve yandal olanakları bulunmaktadır. İletişim Fakültesi içindeki diğer bölümler, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ile çift anadal ve yandal olanakları bulunmaktadır.
Program Başkanı Prof. Dr. ERGÜN YOLCU

Vizyon

İstanbul Üniversitesi, dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olacaktır.

Misyon

Doğu ile Batıyı, geçmişle geleceği buluşturan İstanbul Üniversitesi; ülkemize ve insanlığa yararlı bilgi üreten ve yetkin bireyler yetiştiren öncü üniversitedir.

Kabul Koşulları

Lise diploması sahibi olmak, merkezi LYS sınavında (Sözel TS-2) yeterli puan almış ve yerleştirilmiş olmak, DGS sınavından yeterli puan almış ve yerleştirilmiş olmak, yatay geçiş başvuru koşullarını taşımak ve yerleştirilmiş olmak.

2016 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.