RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Bilgi

Bilgi: 1- Radyo Televizyon Sinema alanının ilişkili olduğu kavramları değerlendirebilme ve diğer disiplinlerle bağlantılarını kurabilme, radyo televizyon sinema metinleri inşa edebilme, görüntüleme ve yayınlama ekipmanlarını kullanabilme 2- Sanatsal, toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmelerle radyo televizyon sinema alanı arasındaki ilişkiyi kurabilme ve derinlemesine kavrayabilme 3- Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini kurgulayabilme 4- Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde sanatsal, siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olabilme

Beceri

Beceri: 1- İletişim alanındaki farklı kuram ve modelleri ve eleştirel çalışmalar kapsamında yer alan yaklaşımlara ilişkin kuram ve yöntemleri kavrayabilme 2- İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslararası yasal çerçeveyi bilerek fikir ve sanat eserleri üzerine kamusal düzenlemeleri takip edebilme 3- Radyo televizyon sinema normlarını, uygulamalarını ve halk tarafından algılanmasını etkileyen ulusal ve uluslararası düzeydeki sanatsal, düzenleyici, politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri, radyo televizyon sinemanın yaygınlaştırılmasını etkileyen teknolojik gelişmeleri kavrayabilme 4- Sosyal bilimler, iletişim ve radyo televizyon sinema alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenme ve bu yolla kendini geliştirebilme

Yetkinlik

Tutumlar: 1- Sanatsal, sosyal ve kültürel ortamdaki iletişim öğelerinin, sosyal psikolojik kökenli temel kaynaklarının ayırdına varabilme 2- Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilme ve medya metinleri aracılığıyla kamuya bilgi aktarabilme 3- Küresel, ulusal ve yerel medya sektörlerinin yapılarını ve üretim süreçlerini kavrayarak, stratejileri ve tercihlerini ve yayın politikalarını değerlendirebilme. 4- Demokratik, insan hakları temelli, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranabilme, ırkçı, cinsiyetçi ve her türlü ayrımcı politikaların farkına varabilme, ayırt edebilme ve bunlara karşı tutum sergileyebilme

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.