KİŞİLERARASI İLETİŞİM, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM)

Mezuniyet Koşulları

1- Bütün dersleri başarıyla tamamlamış olmak (30 kredi 90 AKTS), 2- Dönem projesini başarıyla tamamlamış olmak

Ünvan

kişilerarası iletişim alanında Uzman unvanı kazanılmaktadır.

İstihdam

kişilerarası iletişim uzmanlığı, her sektördeki kamu ve özel kurumlar, iletişim danışmanlık ajansları gibi pek çok yerde uygulama alanı olan bir alan olduğundan bu programdan mezun olanlar için iş bulma olasılıkları güçlüdür.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.