HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için şu şartları gerçekleştirmiş olmaları gerekmektedir: 1) Zorunlu ve seçmeli derslerden ve bitirme projesinden başarılı olunması 2) Mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olmaları,3) 180 AKTS Kredisini tamamlamış olmaları.

Ünvan

Halkla İlişkiler Lisans Mezunu

İstihdam

Programdan mezun olanlar iletişim sektörü bünyesinde çeşitli medya sektörlerinde, halkla ilişkiler ve reklam ajanslarında, çeşitli özel ve kamu kuruluşlarının iletişim ve basın departmanlarında iş bulma imkanına sahiptirler.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.