HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Bilgi

Bilgi:1) İletişim alanındaki tarihi, teorik, kavramsal, ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.2) Halkla ilişkiler temel kavram ve uygulamalarını bilir.3) Teorik ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 4) Kurumsal iletişim yönetimini ilgilendiren uygulama ve değerlendirme bilgisine sahiptir.5) Kültürün oluşumu ve değişimi süreçlerine dair bilgi sahibidir. 6) Reklâm çözümlemeleri yapabilir.7) Küresel ve yerel medya sektörlerinin yapı ve işleyişini bilir. 8) Siyasi iletişim sahasında bilgi sahibi olarak siyasi kampanyalar yapabilir, kamu diplomasisi araçlarını kullanabilir. 9) İktisadın temel kavramlarını bilir ve alanında uygulamalı tahliller yapabilir.10) Siyaset, güç ve iktidar kavramlarını bilir.

Beceri

Beceri: 1) Halkla ilişkiler alanına giren her türlü iletişim çalışmasını gerçekleştirir.2) Bireysel ve kurumsal sosyal sorumluluğun şuurunda olarak iletişim kampanyaları gerçekleştirir, sponsorluk projeleri hazırlayabilir. 3) Reklâm ve tanıtım kampanyalarını oluşturur ve uygular.

Yetkinlik

Tutumlar:1) Halkla ilişkiler disiplininin ilişkili olduğu diğer disiplinlerin temel kavramlarını kavrayabilme ve halkla ilişkiler disipliniyle olan bağlantılarını kurabilme,2) Halkla ilişkiler disiplinden edindiği bilgilere iletişim bilimi, davranış bilimi, siyaset bilimi, hukuk, ekonomi, pazarlama iletişimi, siyasal iletişim, sağlık iletişimi, kişilerarası iletişim, araştırma gibi diğer alanlardan edindiği bilgileri uygulayabilme, 3)Halkla ilişkiler mesleğinin gerektirdiği etik kodların farkında olma ve bu etik kodlara uygun biçimde davranabilme,4) Ulusal ve uluslar arası arenada halkla ilişkiler disiplini ile bağlantı olabilecek güncel olay ve durumları takip edebilme ve halkla ilişkiler disiplini perspektifinden değerlendirebilme,5) Kurum kimliği, kurum imajı, kurumsal itibar, sponsorluk, kurumsal iletişim, sağlık iletişimi, medyayla ilişkiler, yeni medya teknolojilerinin kullanımı, sosyal sorumluluk iletişimi, etkinlik yönetimi gibi halkla ilişkiler disiplininin önemli çalışma alanlarıyla ilişkili teorik bilgileri edinebilme ve uygulamaya aktarabilme,6) Halkla ilişkiler disiplinine yönelik araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini kavrayabilme ve uygulayabilme,7) Halkla ilişkiler uygulamalarını gerçekleştirmeyi sağlayacak bilgi, birikim, yetkinlik ve tecrübeleri edinebilme,8) İletişim araştırmalarında kullanılan nitel ve nicel araştırmaları ve özelliklerini kavrayabilme, araştırma yapma bilgi, birikim ve tecrübe kazanabilme ,9) Halkla ilişkiler disiplini ve ilişkili olduğu diğer disiplinlerden edindiği bilgileri kullanarak stratejik düşünebilme ve stratejiler üretebilme yeteğini kazanabilme,10) Topluluk önünde sunum yapabilme, düşüncelerini net bir şekilde ifade edebilme, takım çalışmasında yer alabilme, karşılaşılan sorunların çözümüne katkı sunabilme gibi çeşitli iletişim tecrübeleri elde edebilme .

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.