HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

"Amaçlar: 1- Halkla İlişkiler ve Tanıtım disiplini ve ilişkili olduğu disiplinlere ilişkin kuramsal bilgi donanımı, alana özgü araştırma yöntem ve teknikleri kullanabilme ve bilimsel veri elde etme, 2- İletişim alanındaki yasal düzenleme ve işlemleri kavramı, 3- Disiplinlerarası araştırma ve bilgi birikimi sağlama, 4- Eleştirel bakış açısı kazanbilme, 5- Özgün çalışmalar ortaya koyabilme, mesleki etik konusunda duyarlılık kazanma. Hedefler: 1- Kuramsal ve uygulamal bilgileri ile toplumsal olgu ve olayları çok boyutlu olarak düşünebilir. 2- Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanabilme becerisine sahip olur. 3- Diğer disiplinler ile iletişim alanı içindeki etkileşimi değerlendirebilir. 4- Yorum ve eleştiri becerisini kullanır. 5- Sektörel değişim ve gelişime ayak uydurabilir. 6- Alanında çalışmaya başlamadan önce gerekli donanımı kazanır. "

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.