BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

AMAÇ: ülkemizin gereksinim duyduğu, çağdaş, analitik düşünebilen ve sorunlara çözüm üreten, öğretimde yeni teknolojileri etkin olarak kullanabilen öğretmen adaylarını yetiştirmek ve topluma kazandırmaktır. HEDEFLER: 1- Öğrenci ve eğitmenlerimizin niteliğini arttırmak ve sürekliliğini sağlamak, 2. Ulusal ve uluslararası ortamda, eğitim alanındaki gelişmeleri izleyerek bunlara yön vermede etkin varlık gösterebilmek, 3. Öğrencilerin mezuniyet sonrasında fakülteyle ilişkisini sürdürmeye yönelik farklı etkinlikler hazırlayarak, mesleki gelişim ve paylaşım ortamları sunmak, 4. Ulusal ve uluslararası projelere katılımı arttırmak, 5. Kültürlerarası iletişimi ve paylaşımı güçlendirmek üzere hem Farabi hem de Erasmus hareketliliğinden yararlanmak

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.