BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Bilgi

Bilgi: Bilişim teknolojileriyle ilgili kavramları doğru ve yerinde kullanabilir ; 2- Etkili öğretme-öğrenme materyalleri hazırlayabilir ; 3-Belirli amaçlar için hazırlanmış uygulama yazılımlarını kullanabilir ; 4- Ağ ve İnternet uygulamalarını yerinde kullanabilir; 5- Edindiği bilgiler doğrultusunda stratejiler geliştirme, eğitim programları oluşturma, materyal hazırlama bilgisine sahiptir. 6- Alanı ile ilgili bilimsel yaklaşım ve yöntemleri bilir.

Beceri

Beceri: 1-Amaca uygun bir bilgisayar sistemi kurma, bu sistemle uyumlu yazılım ve çevre birimlerini tanımlayarak kullanabilme 2. Yazılım, donanım ve ağ unsurları için temel bakım ve onarım stratejileri geliştirerek uygulayabilme 3. Dosyalama ve zaman yönetimiyle ilgili organizasyonlar yapabilme 4- Özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilme 5. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır. 6. Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve bu gelişmeleri izler. 7. Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur. 8. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır. 9. Öğrencilerle, velilerle ve ilgili diğer bireylerle etkili iletişim kurar. Tutum: Alanda edindiği kuramsal ve uygulama bilgisini bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir. 2. Dünyadaki alana ilişkin gelişmeleri izleyebilecek düzeyde bilimsel okuryazarlık yetkinliğine sahiptir. 3. Kişisel ve mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlamak için bilimsel etkinliklere katılır ve kazanımlarını meslektaşlarıyla paylaşır. 4. Okul-Toplum işbirliğine katkıda bulunacak şekilde, toplumsal sorunlara çözüm odaklı projeler hazırlayıp yürütebilir. 5. Yenilikçi, aydın, özgüvenli ve etik değerlere saygılıdır.

Yetkinlik

1. Bilişim teknolojileriyle ilgili kavramları doğru ve yerinde kullanabilme 2. Amaca uygun bir bilgisayar sistemi kurma, bu sistemle uyumlu yazılım ve çevre birimlerini tanımlayarak kullanabilme 3. Yazılım, donanım ve ağ unsurları için temel bakım ve onarım stratejileri geliştirerek uygulayabilme 4. Dosyalama ve zaman yönetimiyle ilgili organizasyonlar yapabilme 5. Belirli amaçlar için hazırlanmış uygulama yazılımlarını kullanabilme 6. Ağ ve İnternet uygulamalarını yerinde kullanabilme 7. Öğrenenlerin farklı gereksinimlerini karşılayabilecek teknoloji destekli süreçler ve uygulamalar düzenleyebilme 8. Bilişim teknolojilerinden yararlanarak bilgiye ulaşma, veri toplama, analiz etme ve değerlendirebilme 9. Etkili öğretme-öğrenme materyalleri hazırlayabilme 10. Özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilme 11. Alanı ile ilgili bilimsel yaklaşım ve yöntemleri bilir 12. Öğrencilerin gelişimsel özellikleri, davranış yönetimi, öğrenme biçimleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. 13. Edindiği bilgiler doğrultusunda stratejiler geliştirme, eğitim programları oluşturma, materyal hazırlama bilgisine sahiptir. 14. Öğrencilerin gelişimsel ve eğitimsel ihtiyaçlarına uygun öğretim yöntemi seçer, eğitim programı ve materyal geliştirir. 15. Öğrencilerinin kazanımlarını farklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak çok yönlü değerlendirir. 16. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır. 17. Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve bu gelişmeleri izler. 18. Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur. 19. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır. 20. Öğrencilerle, velilerle ve ilgili diğer bireylerle etkili iletişim kurar.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.