HEMŞİRELİKTE YÖNETİM, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2010-2011 Eğitim Öğretim Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu Öğretim Türü İkinci Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 30
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları Hemşirelik lisans programlarından mezunu olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok
İş Birliği Uygulamalı dersler kapsamında ilgili klinik alanlara, resmi, özel kurum ve kuruluşlara gidilmektedir. Öğrencilerin uygulama yapabilmesi için kurumlardan gerekli izin alınmaktadır.
İş Birliği Olan Hemşirelikte Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Halk Sağlığı Hemşireliği ve Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans Programları ile işbirliği halinde yürütülmektedir. Programa kayıtlı öğrenciler “ Hemşirelikte Araştırma” ve “Hemşirelikte Kavram ve Kuram” gibi dersleri bu programlardan almaktadırlar.
Program Başkanı Prof. Dr. AYTOLAN YILDIRIM

Vizyon

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yüksek Lisans Programları’nın vizyonu, yürüttüğü araştırmalarla ulusal ve uluslar arası düzeyde aranan araştırmacı ve eğitimci insan gücü yetiştirmektir.

Misyon

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yüksek Lisans Programları’nın misyonu, araştırmalarıyla hemşirelik bilimsel bilgisine katkı sağlayan ve insanlığın hizmetine sunan alanında bilim uzmanı (Msc.) ünvanına sahip hemşireler yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

Hemşirelik lisans programlarından mezunu olmak.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.