FARMAKOGNOZİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1985-1986 Eğitim Öğretim Dönemi Düzey
ISCED Kodu 7/72/727 Öğretim Türü
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 0
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Eczacilik Fakültesi mezunu
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı Prof. Dr. AFİFE MAT

Vizyon

Bu programın eğitim amaç ve hedefleri 5 yıllık lisans eğitimi alan eczacılar ile 4 yıllık bilimsel hazırlık koşulu ile biyoloji, kimya, kimya mühendisi mezunlarına doğal kaynakları ve doğal kaynaklardan elde edilen ilaç hammadde ve yardımcı maddelerini tanıtmak, drog haline getirilmesini öğretmek, mikroskobik ve kimyasal analizleri, kimyasal içerikleri, yapı-etki ilişkileri, kullanılış şekilleri, etkileri ile ilgili bilgi edindirmek ve mezunların aldıkları bu bilgileri bir araya getirebilmeleri, öğrendiklerini aktarabilmeleri, tartışabilmeleri, fikir yürütebilmeleri ve başta akademik hayat olmak üzere Farmakognozi alanında, ayrıca istihdam edildiği alanlarda doğal ilaç konusunda eğitimli kişiler olmalarını sağlamaktır.

Misyon

5 yıllık lisans eğitimi alan eczacılar ve Farmakognozi alanında yüksek lisans yapmış adaylara başta tıbbi ve zehirli bitkiler olmak üzere, deniz canlılarından ve diğer canlılardan elde edilen doğal kaynaklar ve doğal kaynaklardan elde edilen ilaç hammadde ve yardımcı maddelerinin kimyasal yapısını tayin, saf olarak elde etme, türevlendirme, yapılarını aydınlatma, doğadan yeni bileşikler elde etme, olası durumlarda aktivitelerini saptama ve potansiyel etkilerini ilişkilendirmeleri konusunda bilimsel yüksek lisans eğitimi vererek, akademik hayata hazırlamak ve ayrıca doğal kaynaklı ilaç konusunda tecrübeli uzmanlar yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.