SAĞLIK FİZİĞİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1986-1987 Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu 7.72 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 6
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları Fakültelerin Fizik Lisans, Fizik Mühendisliği, Fizik Öğretmenliği bölümünden mezun olmak
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı Prof. Dr. HATİCE BİLGE BECERİR

Vizyon

Dünyada ve ülkemizde radyasyon onkojisi fiziği konusunda en önde programlardan biri olacaktır

Misyon

Ülkemizde, tıp alanında çalışan, radyasyon onkolojisi fiziği konusunda ileri düzeyde araştırma yapmalarına olanak sağlayan öncü bir programdır

Kabul Koşulları

Fakültelerin Fizik Lisans, Fizik Mühendisliği, Fizik Öğretmenliği bölümünden mezun olmak

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.