DENEY HAYVANLARI BİYOLOJİSİ VE BİYOMEDİKAL UYGULAMA TEKNİKLERİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl Düzey
ISCED Kodu Öğretim Türü
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort
Yabancı Dil
Mesleki Eğitim
Kabul Koşulları
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Doğrudan kabul için Biyokimya Lisans , Biyoloji Lisans, Eczacılık Lisans (4 yıllık), Genetik Lisans, Kimya Lisans, Kimya Mühendisliği Lisans, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans, Tıbbi Biyolojik Bölümler Bölümü Lisans, Tıp Fakültesi Lisans, Veteriner Fakültesi Lisansına sahip olmak şartları aranır.
İş Birliği
İş Birliği Olan
Program Başkanı Dr. Öğr. Ü. MUTLU KÜÇÜK

Vizyon

Kendi alanında öncü olma özelliğini ve bilimsel saygınlığını korumak, sahip olduğu altyapıyı, teknik desteği ve eğitim hizmetini daha da geliştirerek araştırmacılara yeni araştırma olanakları sağlamaktır.

Misyon

Bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere uluslararası standartlara uygun koşullarda laboratuar hayvanlarının barındırılmasını, bakımını ve üretimini sağlamak, deneyimli akademik ve personel kadrosuyla katkıda bulunduğu deneysel metotlarla birlikte üniversitelerin ve araştırma kurumlarının hizmetine sunmaktır.

Kabul Koşulları

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.