İLERİ NÖROLOJİK BİLİMLER, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2007-2008 Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu 7/72/721 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 1
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Tıp Fakültesi Mezunu Olmak, Nöroloji veya Psikiyatri uzmanı olmak.
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı Prof. Dr. İBRAHİM HAKAN GÜRVİT

Vizyon

Ülkemizde sinirbilim alanının gelişiminde öncül rol oynamak ve uluslararası düzeyde kabul gören ve tanınan sinirbilim yüksek lisans derecesi vermektir.

Misyon

Normal ve patolojik koşullar altındaki beyin işlevlerinin araştırılması için multidisipliner bir ortam oluşturarak bilime ve insan sağlığına katkı verebilecek nitelikte araştırmalar yapmak ve araştırmacı yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.