MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2003 / 2003-2004 Düzey Lisans
ISCED Kodu 42 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 62
Yabancı Dil İngilizce
Mesleki Eğitim Uygun (staj)
Kabul Koşulları ÖSYM tarafından belirlenen uygun MF3 puana sahip olarak yerleştirilmiş olmak; yabancı öğrenciler için Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavında (İÜYÖS) başarılı olmak
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok
İş Birliği TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), İÜ Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİYOGEM), İÜ Tıp Fakülteleri, ulusal ve uluslararası üniversiteler, çeşitli fakülteler ve bölümler, biyoteknoloji şirketleri, ilaç şirketleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Özel Sağlık Hizmetleri Şirketleri, KOSGEB ve Teknokentler
İş Birliği Olan TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), İÜ Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİYOGEM), İÜ Tıp Fakülteleri, ulusal ve uluslararası üniversiteler, çeşitli fakülteler ve bölümler, biyoteknoloji şirketleri, ilaç şirketleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Özel Sağlık Hizmetleri Şirketleri, KOSGEB ve Teknokentler
Program Başkanı Prof. Dr. EMİNE ŞEKÜRE NAZLI ARDA

Vizyon

Moleküler biyoloji ve genetikle ilişkili temel ve uygulamalı alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde öncü bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

Misyon

Moleküler biyoloji, matematik, fizik ve kimya gibi temel bilimlere ait bilgileri kullanan, analitik düşünceye sahip, yaratıcı ve kendi kapasitesini devamlı geliştirebilecek, mesleki yeterliliğe ulaşmış moleküler biyologlar yetiştirmek; güncel gelişmeler ışığında moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknolojinin farklı çalışma alanlarında bilimsel çalışmalar yapmak; sahip olduğu bilgi ve deneyimi toplumla paylaşmak.

Kabul Koşulları

ÖSYM tarafından belirlenen uygun MF3 puana sahip olarak yerleştirilmiş olmak; yabancı öğrenciler için Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavında (İÜYÖS) başarılı olmak

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024