MATEMATİK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1933-1934 / 1933-1934 Düzey Lisans
ISCED Kodu 461 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 135
Yabancı Dil Program derslerinin en az %30 İngilizce olup, hazırlık eğitimi vardır.
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları ÖSYM'nin yaptığı Üniversiteye Giriş Sınavlarından veya İÜYÖS Sınavından yeterli puanı alarak yerleştirilmiş olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok
İş Birliği Elektrik - Elektronik Mühendisliği programı ile yandal işbirliği olanağı vardır.
İş Birliği Olan Astronomi ve Uzay Bilimleri, Fizik , Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik ile çift anadal ve yandal işbirlikleri gerçekleştirilmiştir.
Program Başkanı Prof. Dr. SERAP ÖZTOP KAPTANOĞLU

Vizyon

Uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen ve kabul gören bir program olmaktır.

Misyon

Analiz ve sentez yeteneği ile donanmış, mesleki yetkinliğe sahip bireyler yetiştirmek, evrensel düzeyde bilgi üreterek ülke bilim ve teknolojisine katkıda bulunmak ve bilimsel bilginin halka aktarılmasında bir köprü görevi üstlenmektir.

Kabul Koşulları

ÖSYM'nin yaptığı Üniversiteye Giriş Sınavlarından veya İÜYÖS Sınavından yeterli puanı alarak yerleştirilmiş olmak.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024