ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1933 - 1934 / 1933 - 1934 Düzey Lisans
ISCED Kodu 44 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Turkish Kontenjan Ort 75
Yabancı Dil % 30 İngilizce
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları Yüksek Öğretim Kurumu ÖSYS - MF-1 türü ile yeterli puanı almak
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok
İş Birliği Matematik ve Fizik Bölümleri ile çift anadal ve yandal işbirlikleri yapılabilir.
İş Birliği Olan Matematik ve Fizik Bölümleri ile çift anadal ve yandal işbirlikleri mevcuttur.
Program Başkanı

Vizyon

Çalışmalarıyla dünyanın saygın astronomi programları arasında yer almak.

Misyon

İnsanın evrene ilişkin merakından kaynaklanan, bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmelerle sonuçlanacak araştırmaları yapmak ve bu çalışmaların sonuçlarını insanlığın yararına sunmak; geniş bir yelpazeye yayılmış soru ve sorunlara çözüm üretebilecek, donanımlı mezunlar yetiştirmek ve çeşitli etkinlikler aracılığıyla insanları astronomi ve uzay bilimleri hakkında bilgilendirmek.

Kabul Koşulları

Yüksek Öğretim Kurumu ÖSYS - MF-1 türü ile yeterli puanı almak

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.