ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1933 - 1934 / 1933 - 1934 Düzey Lisans
ISCED Kodu 44 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 76
Yabancı Dil % 30 İngilizce
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları Yüksek Öğretim Kurumu ÖSYS - MF-1 türü ile yeterli puanı almak
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok
İş Birliği Matematik ve Fizik Bölümleri ile çift anadal ve yandal işbirlikleri yapılabilir.
İş Birliği Olan Matematik ve Fizik Bölümleri ile çift anadal ve yandal işbirlikleri mevcuttur.
Program Başkanı

Vizyon

Astronomi ve uzay bilimleri alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelere yön veren, öğrencilerine güncel bilgi ve deneyim kazandıran, bunları ülke ve insanlık yararına kullanabilen bireyler yetiştiren ve evrensel değerlere saygılı, sürekli gelişen bir bölüm olmak.

Misyon

Öğrenci merkezli ve mesleki açıdan donanımlı mezunlar veren, gözlemsel ve teorik konularda evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, toplumu bilgilendiren, yeniliklere açık, katılımcı, paylaşımcı, etik ve mesleki değerlere sahip bir bölüm olmak.

Kabul Koşulları

Yüksek Öğretim Kurumu ÖSYS - MF-1 türü ile yeterli puanı almak

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024