ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

Amaç: Hayatta en hakiki mürşit ilimdir; fendir. İlim ve fennin dışında mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delalettir " özdeyişi ile Cumhuriyetimizin ilkelerini benimsemiş, yaşama geçirmiş, ulusal değerlere sahip, üst düzey düşünme becerilerini her çalışma alanında yeterlilikle uygulayabilen, sorunlara duyarlı, temel bilimleri öğrenen ve öğreten, temel bilimleri geleceği şekillendirmede sağlam dayanak olarak kullanabilen nitelikli bilim insanları yetiştirmektir. Hedefler: 1. Bölümümüzdeki lisans ve lisanüstü programların niteliğini arttırmak ve sürekliliğini sağlamak, 2. Ulusal ve uluslararası ortamda, Temel Bilimler ve ilişkili olarak teknoloji, bilişim, nano-teknoloji, uzay-teknolojisi gibi alanlardaki gelişmeleri izleyerek, hızla ülke yararına kullanmada ve bunlara yön vermede etkin varlık gösterebilmek, 3.Öğrencilerin mezuniyet sonrasında bölümümüz ve Üniversitemizle etkin ilişkisini sürdürmeye yönelik farklı etkinlikler hazırlayarak, mesleki gelişim ve paylaşım ortamlarını sunmak, 4. Kültürler arası iletişimi ve paylaşımı güçlendirmek üzere Erasmus değişim programından yararlanmak, 5.Ülkemizin temel bilimler üzerine çalışan araştırmacılarına ve Matematik Bölümlerine destek verebilmek için Farabi değişim programını etkin kılmak. Temel Değerler: Evrensel ve bilimsel değerlere bağlılık Etik değerlere bağlılık Yeniliklere açık olmak Bilgi üretme İnsani değerlere saygı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.